Scroll Top

Leerlingenzorg

Hulp voor iedereen

LEERLINGENZORG

Leerlingenzorg op het Globe College bestaat uit een zeer goede samenwerking tussen het ondersteuningsteam en onze kernpartners, met als doel: het optimale onderwijsresultaat voor iedere leerling.

Wij bieden ondersteuning aan alle leerlingen, ouders en docenten.

Het ondersteuningsteam van het Globe College bestaat o.a. uit:

 • Orthopedagoge;
 • Coördinatoren leerlingzorg;
 • Remedial Teachers (RT);
 • Verzuimcoördinator;
 • Schoolopleider;
 • Mentorcoaches;
 • Vertrouwenspersonen.
 • Het Buurtteam VO;
 • Leerplichtambtenaar;
 • Jeugdverpleegkundige JGZ;
 • Begeleider Passend Onderwijs.