Scroll Top

Privacyverklaring AVG

Privacyverklaring

AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

Uw privacy is belangrijk voor ons en daarom willen wij u graag informeren over onze herziene privacyverklaring.

Functionaris gegevensbescherming / informatiemanager bij PCOU-Willibrord: bel 030-2723123 of stuur een e-mail.

Om u transparante en duidelijke informatie te kunnen geven over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, hebben wij de privacyverklaring in verschillende hoofdstukken ingedeeld.

In elk hoofdstuk beschrijven wij gedetailleerd over welke persoonlijke gegevens van u wij beschikken en hoe wij ze gebruiken. Wij hebben ook meer informatie over uw rechten toegevoegd, bijvoorbeeld hoe u toegang kunt krijgen tot uw gegevens en hoe u kunt verzoeken dat wij uw gegevens niet langer gebruiken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De website van het Globe College verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die u zelf bij het invullen van het contactformulier aan ons verstrekt.

De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het contactformulier verwerkt:

  • Uw voor- en achternaam;
  • Uw e-mailadres;
  • Zelf ingebrachte gegevens zoals een telefoonnummer, postadres en/of uw bericht.

Veelgestelde vragen

FAQ

Het Globe College verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Het Globe College bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard, indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

Het Globe College verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden, indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Het Globe College. Het Globe College zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Het Globe College neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van het Globe College maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.