Scroll Top

Lesrooster en lestijden

wdt_ID LESSEN MAANDAG DINSDAG WO, DO, VR
1 les 1 08:30 - 09.20 08:30 - 09.20 08:30 - 09.20
2 les 2 09:20 - 10:10 09:20 - 10:10 09:20 - 10:10
3 PAUZE 15 min. 15 min. 15 min.
4 les 3 10:25 - 11:15 10:25 - 11:15 10:25 - 11:15
5 les 4 11:15 - 12:05 11:15 - 12:05 11:15 - 12:05
6 PAUZE 30 min. 30 min. 30 min.
7 les 5 12:35 - 13:25 12:35 - 13:25 12:35 - 13:25
8 les 6 13:25 - 14:15 13:25 - 14:15 * 13:25 - 14:15
9 PAUZE 15 min. 15 min.
10 les 7 14:30 - 15:20 14:30 - 15:20
11 les 8 15:20 - 16:10 15:20 - 16:10
12 les 9 16:10 - 17:00 ** 16:10 - 17:00 **

Toets- & Activiteitenweek

De roosters van de toets- & activiteitenweek vinden jullie in Magister.

** Individuele lesuren

wdt_ID LEERJAAR 1 B-BK 1 K 1 KM 1 MH 2 B-BK 2 K 2KM 2 M-MH 2 TH
1 Nederlands 5 4 4 4 4 4 4 4 3
2 Engels 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 Frans - - 2 2 - - - 2 2
4 Duits - - - - - - - - 2
5 Wiskunde 3 3 3 3 3 3 3 3 3
6 Rekenen - - - - - - - - -
7 Biologie 2 2 2 2 2 2 2 2 2
9 NaSK1 - - - - 2 2 2 2
10 Natuurkunde - - - - - - - - 2
12 Economie - - - - 2 2 2 2 2
15 Beeldende Kunsten 2 2 2 2 2 2 2 2 2
17 Podium Kunsten 3 3 3 3 2 2 2 2 1
20 Mens & Maatschappij 3 3 3 3 3 3 3 3 3
21 Innoveren & Prototyping 2 2 2 2 2 2 2 2 2
22 Wereldburgerschap 1 1 1 1 1 1 1 1 1
23 ICT 1 1 1 1 - - - - -
24 LO 3 3 3 3 2 2 2 2 2
25 PPO - - - 2 2 2 - -
26 Mentoruur/LOB 1 1 1 1 1 1 1 1 1
27 TOTAAL 29 28 30 30 31 31 31 31 31

1 Studiewijzer omvat ook Rekenen in leerjaar 1 en ICT in leerjaar 2 (later in het schooljaar)

2

wdt_ID LEERJAAR 3 BK 3 M¹ 3 TH 4 B 4K 4 M 4 TH² 5 TH
1 Nederlands 4 4 3 4 4 4 4 4
2 Engels 3 3 3 3 3 3 3 4
3 Frans - 3* 2 - - 3* 3* 4*
4 Duits - - 2 - - 3* 3* 4*
5 Wiskunde 3* 3 3 3* 3 3 - -
6 Wiskunde A - - - - - - 3* 3*
7 Wiskunde B - - - - - - 4* 4*
8 Rekenen 1* - - 1* 1* - 1* -
9 Biologie 3* 3* - 4 4 4 3* 4*
10 NaSK 1 3* 3* - 4* 4* - -
11 Natuurkunde - - 2 - - 3* 4*
12 Scheikunde - - 2 - - 3* 4*
13 Economie 3* 3 2 3 3 3 3* 4*
14 Geschiedenis - 3* - - 3* 3* 4*
15 Tech & Toepassing - 4* - - 4* - -
16 CKV - - - - - 2 -
17 Kunstvakken 1 1 1 - - - - -
18 Kunstvakken 2 - 3* - - 3* - -
19 Maatschappijkunde 3* - - 3* - - -
20 Maatschappijleer 2 2 - - - 2 -
21 LO 3 3 3 2 2 2 1
22 Beroepsgericht 10 - - 10 - - -
23 Sectorwerkstuk - - - - 1 - -
24 Profielwerkstuk - - - - - 1 1
25 Pgp-T - - - - - 4 4
26 Mentoruur/LOB 1 1 1 1 1 1 1
27 TOTAAL 31 30 27 28 29 28 31/32 30/31

De totale onderwijstijd wordt niet alleen bepaald door de wekelijkse lestijden, maar ook door andere activiteiten die onder begeleiding binnen of buiten het schoolgebouw plaatsvinden.

* Afhankelijk van profielkeuze

1 Naast Ne, En, Wi en Ec, twee * vakken; een extra * vak behoort tot de mogelijkheden (start * vak enkel bij voldoende vulling)

2 In samenwerking met SGC