Scroll Top

Medezeggenschap

Samen verantwoordelijk

Medezeggenschap

Medezeggenschap van ouders, leerlingen en personeel helpt de school beter besturen en is geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen.

De verantwoordelijkheid voor het beleid van de school is in handen van het schoolbestuur.

De medezeggenschapsraad (MR) is een raad die door de wet is ingesteld. Ouders, leerlingen en docenten kunnen meedenken over het beleid van school.

De MR bestaat uit docenten, ouders en leerlingen. De leden van de MR worden gekozen. Als MR-lid denk en praat je mee over het schoolbeleid. Ouders zijn waardevol omdat ze kunnen uitleggen wat de leerlingen (hun kinderen) meemaken en hoe zij dingen ervaren.

De verhouding is idealiter 50% personeel en 50% ouders/leerlingen.

De MR bestaat in z’n volle bezetting uit:

 • Voorzitter: Dhr. L. Kasteel
 • Vicevoorzitter: Mw. A. Montroos
 • Secretaris: Mw. A. de Boer
 • Lid: Dhr. H. S’touti (ouder)
 • Lid: Dhr. A. Ouzil (ouder)
 • Lid: Y. Hayzaran (leerling)
 • Lid: O. Zaydan (leerling)

Contact opnemen met de MR: mr@globecollege.nl – t.a.v. Mw. B. Kievits – T 030-5112000

Adviserende rol

In de meeste gevallen heeft de MR een adviserende rol.

Beslissende rol

Over sommige zaken moet de school de MR raadplegen voordat er een besluit wordt genomen.

De MR bespreekt allerlei zaken die voor het Globe College van belang zijn.

Zo worden bijvoorbeeld de volgende onderwerpen besproken:

 • Het personeelsbeleid;
 • Buitenschoolse activiteiten;
 • Onderwijskundige doelstellingen;
 • Aanpassingen van lestijden;
 • Invoeren van nieuwe lessen;
 • Het formatieplan;
 • Het beleid rondom schoolboeken.

Voor enkele zaken moet de schoolleiding (directeur) de MR om advies vragen. In andere gevallen kan er sprake zijn van instemmingsrecht.

MR-leden worden doorgaans om de vier jaar gekozen, of als er eerder een plekje vrijkomt. Je kunt je dan verkiesbaar stellen.

Voorwaarde: voor het lidmaatschap van de MR geldt een verplichte band met de school als ouder, leerling of docent. Het lidmaatschap van een medezeggenschapsraad stop automatisch als die band er niet meer is. Zonder band met de school is het niet mogelijk om de achterban te vertegenwoordigen.

HANDIGE INFORMATIE

Ben je al lid of wil je gewoon alle ins- and outs over de MR weten? Dan heeft LAKS voor jou het ideale boekje. Het MR Handboek, die je hieronder kunt bekijken of downloaden.

Ook is er een handige overzichtskaart van alle begrippen.

BETROKKEN

DE OUDERRAAD

De Ouderraad wordt gevormd door de ouders van leerlingen en houdt zich meestal bezig met het organiseren van evenementen.

De ouderraad wordt gekozen uit en door de ouders van leerlingen.

Nee, een ouderraad is niet verplicht.

De bijdragen van de ouderraad zijn afhankelijk van de afspraken die met de school zijn gemaakt. Hoewel het niet verplicht is, is het wel raadzaam een reglement of statuut op te stellen.

De taken van een ouderraad kunnen volledig worden aangepast aan de behoeften van de school en de ouders.

Ouders in de ouderraad helpen vaak bij de organisatie van evenementen, maar geven ook advies over onderwerpen die belangrijk zijn voor ouders en leerlingen. Daardoor kunnen ouderraden de medezeggenschapsraad én het personeel extra ondersteunen.

Meestal vinden bijeenkomsten (vergaderingen) om de 6 weken plaats.

Het is verstandig om goed na te denken over de juridische status en het beheer van gelden van de ouderraad. Wanneer de rekening bijvoorbeeld op naam van de penningmeester staat in plaats van die van de school, kan dit leiden tot onaangename gevolgen, omdat het geld op deze rekening formeel wordt erkend als persoonlijk eigendom van de penningmeester.

Globecollege medezeggenschap ouders v1