Scroll Top

Project Carrière Coach

Project Carrière Coach

Mens en robot

Donderdag 24 januari 2018 was dan alweer de laatste ronde van het Carrière Coach event! Dit jaar zeer bijzonder, omdat niet alleen de mavo meedeed maar ook de kader-leerlingen de kans kregen om in gesprek te gaan met een Carrière Coach.

Helpen met keuzes maken

Met het project Carrière Coach ondersteunt het Globe College leerlingen bij het maken van een keuze voor een vervolgopleiding. ‘We blikken vooruit naar de carrière die ze (eventueel) op het oog hebben. Dan volgt een coachingstraject met mensen uit het bedrijfsleven‘, verklaart Arlinde Montroos, lob- coördinator op het Globe College.

Hoe beslis je?

Het project  is vooral voor leerlingen die nog niet goed weten wat ze willen én voor leerlingen die al een keuze hebben gemaakt, maar daar wellicht niet goed over na hebben gedacht. Sommige leerlingen kiezen bijvoorbeeld een carrière op basis van wat familieleden doen, terwijl dat misschien minder goed aansluit bij hun talenten. Carrière Coach kijkt naar vragen als: Is er werk te vinden in de richting die je hebt gekozen? Zijn er misschien carrièrerichtingen waar je niet aan hebt gedacht?

Onze leerlingen hebben er veel baat bij gehad. Sommige leerlingen hebben zelfs de knoop doorgehakt en hebben zich op de 24ste samen met hun Carrière Coach op een mbo ingeschreven.

Al met al een leuke en leerzame ervaring!