Scroll Top

Namen en adressen

contactgegevens

namen en adressen

Globe College

Bontekoelaan 1 | 3526 RA Utrecht

T 030-5112000

info@globecollege.nl

globecollege.nl

Directie

Directeur

Dhr. F.G.M. Corneth • directie@globecollege.nl

Adjunct dir. onderbouw

Mw. I.J. Tanis • mt@globecollege.nl

Adjunct dir. bovenbouw

Dhr. J.T. Mulder • mt@globecollege.nl

Stichtingbestuur

Willibrord Stichting

Grebbeberglaan 9 | 3527 VX Utrecht

Postadres

Postbus 9419 | 3509 GK Utrecht

T 030 272 31 23

F 030 272 34 69

info@pcouwillibrord.nl

www.pcouwillibrord.nl

Het College van Bestuur

Mw. drs. F.M. Nasrullah

Dhr. mr. A.W. Mulder

Medezeggenschapsraad (MR)

L. Kasteel

mr@globecollege.nl

T 030-5112000

Inspectie

Rijksinspecteur

Dhr. A.C. Coenen

www.onderwijsinspectie.nl

T 088-6050101

www.oudersonderwijs.nl

T 0900-1113111

Facebook

www.facebook.com/Globecollege

Instagram

www.instagram.com/globecollege_utrecht

YouTube

Zoek naar Globe College.