Scroll Top

Onderwijsresultaten

Hoe scoort het globe?

ONDERWIJSRESULTATEN

Hier kun je de onderwijsresultaten bekijken van de afgelopen jaren. Ook dit jaar hebben we een dikke voldoende gekregen (hoogst haalbare eindoordeel) en scoort het Globe College ruim boven het landelijk gemiddelde. Daar zijn we natuurlijk hartstikke trots op!

RESULTATEN

SLAGINGS PERCENTAGE

Bekijk hier het slagingspercentage door de jaren heen.

Hieronder lees je hoe het Globe College scoort voor tevredenheid van ouders en leerlingen + de waardering voor veiligheid.

vmbo Basis 100%
vmbo Kader 99%
Mavo 100%
vmbo Basis 99%
vmbo Kader 99%
Mavo 100%
vmbo Basis 99%
vmbo Kader 99%
Mavo 100%

Wat vinden leerlingen en ouders

tevredenheid

Ook hier doet het Globe College het beter dan vergelijkbare scholen (grijze balk) en het landelijk gemiddelde!

  • De scores zijn terug te vinden op Scholen op de kaart. Ook kun je hier de scores van verschillende scholen vergelijken.
Tevredenheid ouders
Tevredenheid leerlingen
Sfeer
Veiligheid