Scroll Top

De taalklas

De taalklas

Goed bezig met taal!

Een klein aantal leerlingen op het Globe College woont nog niet zo lang in Nederland. Hoewel ze in korte tijd al heel wat Nederlands geleerd hebben, moeten ze de taal nog verder ontwikkelen, om alle lessen goed te kunnen volgen. Daarom krijgen deze leerlingen op het Globe College twee keer per week extra taalbegeleiding door ervaren NT2- docenten.
De begeleiding is gekoppeld aan één van de vakken die ze hebben en bestaat uit: 

  • Begrijpend lezen van teksten en opdrachten in het lesboek;
  • Kernbegrippen van het vak, wat is de betekenis, hoe vind je die in de context?;
  • Schooltaal – directe opdrachten zoals: leg uit, geef argumenten, benoem, beschrijf;
  • Veel interactie over de leerstof;
  • Voorbereiding en nabespreking toetsen.

Hiermee ontwikkelen leerlingen hun taalvaardigheden en kunnen ze “gewone” lessen beter volgen. Doordat er gewerkt wordt met kleine groepjes en er korte lijnen zijn met de betrokken vakdocent en mentor, blijft de taalontwikkeling goed in beeld.