Scroll Top

Gelijke kansen op het Globe

Gelijke kansen op het Globe

Inspirerend werkbezoek

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) heeft op 17 mei een werkbezoek afgelegd aan het Globe College.Gelijke kansen’ was het thema van dit bezoek. Het college wilde als geheel meer voeling krijgen bij dit onderwerp. Ook waren ze erg benieuwd naar wat het Globe College doet om leerlingen de kans te geven zich optimaal te ontwikkelen.

Gelijke kansen in het onderwijs

Frank Corneth heeft tijdens zijn presentatie antwoord gegeven op deze vraag. Daarnaast is er gesproken over hoe de school de overgang van PO naar VO kan versoepelen. De interventies die het Globe College inzet om de aantrekkelijkheid van het vmbo te versterken, is ook ter sprake gekomen.

We kunnen terugkijken op een leerzaam en inspirerend werkbezoek!