Scroll Top

Start Technologie en Toepassing

Start Technologie en Toepassing

Leren over technologie

In de theoretische leerweg van het vmbo (de vroegere mavo) worden nog niet genoeg technologische vakken aangeboden. Dat is voor de instroom in technische beroepen op het mbo niet zo gunstig. Op het Globe College Utrecht gaat daar verandering in komen, zij starten in schooljaar 2019-2020 met het nieuwe vak Technologie en toepassing, afgekort T&T.

Pilot

Samen met het Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) en met ondersteuning van het Ministerie van Onderwijs wordt het eerste jaar een pilot. Tijdens dit vak leren leerlingen over technologie in allerlei branches zoals de techniek, de zorg, lifestyle, economie & ondernemen en bijvoorbeeld de voedingsbranche. Leerlingen werken daarbij samen met bedrijven uit de omgeving.

Kansrijke onderwijsinnovatie

Volgens directeur Frank Corneth is dit een kansrijke onderwijsinnovatie om in de grote steden meer vmbo-leerlingen voor techniek te boeien. Bovendien doen leerlingen ervaring op in samenwerken, en krijgen ze de mogelijkheid zich te oriënteren op veel verschillende beroepen.

Om deze innovatie te laten slagen en daarbij zicht te krijgen op de succesfactoren, wordt het traject systematisch gevolgd door onderzoekers van het lectoraat bèta- en technologiedidactiek van de Hogeschool Utrecht.