Scroll Top

Laptops van Apprentice

Laptops van Apprentice

Laptops voor het Globe College

Apprentice XM is een bedrijf dat het Globe College al jaren helpt met online lessen in leerjaar 3 en 4. Zij doen veel digitaal en werken uitsluitend met de nieuwste laptops.

Steentje bijdragen

Soms kan het gebeuren dat een leerling even geen laptop tot zijn beschikking heeft. In dit soort gevallen kan het Globe College helpen, door een laptop uit te lenen. Apprentice XM wil graag een steentje bijdragen en heeft het Globe College vijf laptops geschonken!

Namens het Globe College: Apprentice XM, bedankt!

Blended Learning

Het Globe College kiest ervoor het beste van twee werelden te verenigen. Enerzijds gebruiken we eigen laptops in de klas en aan de andere kant laten we het vertrouwde (werk)boek niet liggen. We noemen deze mix van leerstijlen blended learning.

Docenten van het Globe College zetten de laptop in, daar waar het ook écht een toegevoegde waarde heeft. Het gebruik van de laptop is een middel, geen doel. Niet in elke les zal dan ook evenveel gebruik worden gemaakt van de laptop.

Alles over het gebruik van laptops en Blended Learning vind je hier: Bring your Own Device.